Strona wykorzystuje
pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH

KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH

ZARZĄDZAJ SPRAWNIE
ZAWSZE, Z KAŻDEGO MIEJSCA

Nawet gdy stawka jest wysoka, firma musi działać sprawnie i efektywnie. Dzięki WEBCON BPS masz pewność, że życie przedsiębiorstwa toczy się ustalonym trybem, i że możesz skoncentrować się na tym, co dla Ciebie najważniejsze. Zobacz film i dowiedz się szczegółów!

 

RETURN ON INVESTMENT

Wykorzystanie platformy WEBCON Business Process Suite w projekcie obsługi obiegu dokumentów i wsparcia procesów biznesowych pozwala zredukować najbardziej istotne koszty przedsięwzięcia i szybciej osiągnąć zwrot z inwestycji (ROI).

Drugą stronę równania tworzą wymierne i policzalne oszczędności uzyskane w związku z wdrożeniem systemu oraz szacunkowa wartość korzyści jakościowych, których oszacowanie związane jest z indywidualną oceną ich wartości dla firmy. Niebagatelnego znaczenia dla wyliczenia ROI nabiera również wynikająca z tzw. time to market (czas dostarczenia rozwiązania użytkownikowi biznesowemu) szybkość z jaką dany system jest w stanie zapewnić osiągnięcie spodziewanych korzyści.
KOSZT WDROŻENIA SYSTEMU


Platforma WEBCON BPS została stworzona w wyniku doświadczeń WEBCON we wdrażaniu rozwiązań wspomagających obiegi spraw i dokumentów, jakie są realizowane przez firmę od 2006 roku. Zdobyta wiedza i doświadczenie zostały zapisane w kodzie WEBCON Business Process Suite, który umożliwia prostsze i szybsze wdrożenie kompletnych rozwiązań, w oparciu o w pełni konfigurowalny interfejs graficzny systemu. Oznacza to nie tylko niższe koszty wdrożenia systemu, ale wpływa również na przyjętą metodologię wdrożenia gwarantując większą elastyczność i możliwość szybszego reagowania na zmiany wymagań biznesowych.

 
KOSZT ROZWOJU I UTRZYMANIA ROZWIĄZANIA


Doświadczenie w pracy z naszymi dotychczasowymi klientami utwierdziło nas w przekonaniu, że zakończenie wdrożenia obsługi danego procesu, to dla firmy dopiero początek pracy nad jego optymalizacją. Dostarczane przez system informacje o wydajności obiegu, oraz zmieniające się otoczenie biznesowe firmy, wprowadzają konieczność stałej optymalizacji systemu pod kątem poszukiwania lepszych, bardziej wydajnych ścieżek procesowania spraw i dokumentów.

WEBCON Business Process Suite znacząco obniża koszt rozwoju systemu w przyszłości. Jest to możliwe, ponieważ całość konfiguracji jest dostępna z poziomu interfejsu graficznego stanowiącej część pakietu aplikacji WEBCON Designer Studio. Oznacza to, że wprowadzenie zmiany w istniejącym obiegu nie wymaga angażowania programisty, żmudnego przeszukiwania kodu aplikacji i tym podobnych zabiegów, które są charakterystyczne w przypadku modyfikowania rozwiązań pisanych pod klucz.

Ponieważ WEBCON Designer Studio zostało napisane z myślą o wykorzystaniu przez naszych klientów, w większości firm wykorzystujących system wprowadzanie zmian i rozwój systemu powierzane są wewnętrznym działom IT. Dobra znajomość specyfiki przedsiębiorstwa połączona z możliwościami systemu prowadzą do znacznego obniżenia kosztów rozwoju i utrzymania systemu w tym modelu.
TIME TO MARKET

WEBCON Business Process Suite sprawia, że wdrożenie systemu przebiega bardzo sprawnie, a ewentualne zmiany w definicji wdrożonych obiegów można wprowadzić przy niewielkim nakładzie pracy. Efektem jest realna możliwość bardzo szybkiego dostarczenia działom biznesowym działającego rozwiązania, które może być następnie dopracowywane w wyniku uwag zgłaszanych przez jego użytkowników końcowych. Uzyskana korzyść jest oczywista - automatyzacja procesów rozpoczyna się krótko po rozpoczęciu prac wdrożeniowych od razu przynosząc wymierne oszczędności i korzyści.
 
KOSZT ALTERNATYWNY


W przypadku systemu, który trafia do większości pracowników przedsiębiorstwa, pewność wyboru właściwej platformy nabiera krytycznego znaczenia. Ewentualne niepowodzenie wdrożenia tego typu rozwiązania generuje koszty wycofania się z takiej inwestycji, które są dodatkowo powiększone o utratę zaufanie do systemu przez pracowników firmy.


WEBCON Business Process Suite jest platformą sprawdzoną przez firmy będące liderami w swoich branżach. W tym kontekście wybór rozwiązania WEBCON jest wyborem trafionym.
 
 
Obecnie zmagamy się z setkami zmian regulacyjnych w ciągu roku, co sprawia że musimy brać pod uwagę jak wpłyną one na krytyczne dla nas procesy biznesowe. Nasi udziałowcy nie mogą czekać miesiącami, aby wyegzekwować te zmiany – musimy wdrażać w życie nowe rozwiązania w przeciągu tygodni, a nawet dni."

Paul Tazbaz, senior enterprise architect, Wells Fargo – o znaczeniu elastycznych systemów BPM w przedsiębiorstwach.

KORZYŚCI BIZNESOWE

Wdrożenie systemu WEBCON Business Process Suite pozwala osiągnąć trwałe korzyści biznesowe, zwiększające wartość firmy w długiej perspektywie czasowej.

Tworzenie procedur, które opisują sposób postępowania w określonych sytuacjach, umożliwia lepsze kontrolowanie procesów biznesowych zachodzących w firmie. Rolą procedury jest takie rozłożenie pracy wykonywanej w ramach procesu, by z punktu widzenia firmy, była ona wykonana w stopniu maksymalnie sprawnym przy jednoczesnym angażowaniu jak najmniejszej ilości zasobów.
Z punktu widzenia firmy, wdrożenie systemu umożliwia m.in.:

 • usprawnienie jakości obsługi, a tym samym zwiększenie satysfakcji klientów i partnerów biznesowych,
 • zapewnienie przedsiębiorstwu elastyczności niezbędnej do szybkiego i sprawnego wprowadzania zmian organizacyjnych i proceduralnych,
 • stałe doskonalenie procesów i wprowadzanie najlepszych praktyk w przedsiębiorstwie,
 • maksymalizację efektywności nowych pracowników, a tym samym zmniejszenie ryzyka związanego z rotacją pracowników,
 • przesunięcie realizacji zadań do komórek i osób w taki sposób, by minimalizować koszty pracy związanej z ich realizacją,
 • automatyzację realizacji zadań, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • eliminację zagubień i pomyłek związanych z dokumentami. 
Z punktu widzenia pracownika, wdrożenie systemu oferuje m.in.:

 • lepsze zarządzanie czasem pracy i zadaniami,
 • łatwiejsze koordynowanie spraw procesowanych wewnątrz organizacji,
 • skrócenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie złożonych wniosków,
 • łatwy dostęp do spraw i dokumentów archiwalnych,
 • możliwość realizacji zadań związanych ze sprawami i dokumentami poprzez interfejs mobilny, a tym samym uniknięcie problemu 'sterty papierów do podpisu' po powrocie do biura z delegacji

KORZYŚCI FINANSOWE

Korzyści finansowe to bardzo konkretne, policzalne efekty wdrożenia systemu WEBCON Business Process Suite, które budują bezpośredni zwrot z inwestycji.

Określenie zwrotu z inwestycji w system obiegu dokumentów oparty o WEBCON Business Process Suite opiera się na połączeniu korzyści pośrednich (jakościowych) oraz bezpośrednich. Te ostatnie wiążą się z konkretnymi oszczędnościami, jakie w sposób bezpośredni wynikają z zapewnianej przez system funkcjonalności.
Najczęstszym wymiarem w jakim upatruje się oszczędności związanej z wdrożeniem systemu jest bezpośrednia oszczędność nakładów pracy, jakie wiążą się z procesowaniem spraw i dokumentów w organizacji.

System obiegu dokumentów ma pomóc w redukcji wydatków w całym przedsiębiorstwie, co bezpośrednio wynika z obniżenia kosztów pracy poszczególnych pracowników. Koszt taki stanowią między innymi składniki płacowe oraz pozapłacowe, w tym narzuty administracyjne i lokalizacyjne.

Odnosząc ilość oraz średni czas spędzony przez niego nad dokumentami do całości jego pracy wykonywanej na przestrzeni miesiąca, można uzyskać poziom kosztów, w których redukcji ma pomóc system.

Szacując nakłady pracy związane z dokumentami należy wziąć pod uwagę:
 • czas poświęcony na rejestrację dokumentu (np. uzupełnienie dokumentu zapotrzebowania),
 • czas poświęcony na opiniowanie i akceptację dokumentu (wprowadzenie uzasadnienia,
 • czas poświęcony na osobisty odbiór dokumentu i jego późniejszą archiwizację,
 • czas poświęcony na weryfikację statusu dokumentu (np. czy złożony wniosek został już zaakceptowany, lub na jakim etapie akceptacji się znajduje?).
Z perspektywy Klientów korzystających z WEBCON Business Process Suite, podane powyżej czasy udaje się skrócić - w zależności od rodzaju obiegu - od 60% do 85%. Korzyści są zatem oczywiste.

Skrócenie czasu poświęcanego przez poszczególnych pracowników dokumentom to nie jedyna korzyść, którą w jednoznaczny sposób można powiązać z korzyściami finansowymi. Innymi przykładami są:
 • automatyzacja czynności tradycyjnie realizowanych przez pracowników, prowadząca do dalszego zwiększenia oszczędności czasowych (np. automatyczne monitorowanie finansowych aspektów pracy z klientami skutkujące automatycznym wnioskowaniem o zmianę warunków płatności czy wysokości limitów kredytowych),
 • możliwość przesunięcia realizacji pewnych czynności z działów o wysokim jednostkowym koszcie pracy, do miejsc o niższym koszcie (np. przesunięcie rejestracji faktur z działu księgowego do punktu rejestracji dokumentów), a w efekcie redukcja kosztów stałych,
 • eliminacja zagubień dokumentów i lepsze panowanie nad terminami z nimi związanymi, a tym samym szybsza realizacja procesów i uniknięcie niepotrzebnych konsekwencji finansowych (np. kontrola nad terminem realizacji pilnej korespondencji z KNF pozwala uniknąć kar finansowych),
 • oszczędność papieru i materiałów eksploatacyjnych, wynikająca z rezygnacji z dużej części dokumentów papierowych dzięki przeniesieniu rejestracji wniosków do środowiska obiegu dokumentów.
ZMIEŃ HASŁO